Açıklama

• Klorofil sentezi oluşumunu sağlayarak , fotosentez hızının artmasına yardımcı olur.

•Bitkilerin stres koşullarına (soğuk, sıcak, nem..)  direncini arttırarak zarar görmesini engeller ve bitkinin optimum gelişimine yardımcı olur.

• Bitki bünyesindeki enzim aktivitesini hızlandırır ve yeni hücre oluşumunu teşvik eder.

• İçerdiği Bitki besin maddelerinin tamamı kısa sürede bitki bünyesine nüfuz eder.

• Bitkilerde karbonhidrat oluşumunu hızlandırır.

• Bitkinin çiçek ve meyve tutumunu olumlu yönde etkiler.

• Mikro element noksanlıkları giderir, verim ve kalite  artışı sağlar.

• Meyvenin  kaliteli ve lezzetli olmasını sağlar, raf ömrünü uzatır.

• Pestisitler (zirai ilaçlar) ve diğer bitki besin maddeleriyle karıştırılabilir.

• Vejetatif (dal, yaprak, gövde..) ve generatif (çiçek, meyve..) gelişimi dengeler.

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                  (W/W)

Suda çözünür Bakır ( Cu )                     % 0,5

Suda çözünür Demir (Fe)                       % 2

Suda çözünür Molibden (Mo)                 % 0,07

Suda çözünür Çinko (Zn)                       % 1

 

Uygulama Şekli ve Zamanı :
 
Yapraktan Uygulama : Sebzeler ve meyve ağaçlarında 100 lt. suya 200 cc.- 300 cc olarak
 
10-15 gün aralıklarla vejetasyon süresi boyunca yapraktan uygulama yapılması tavsiye edilir.
 
Topraktan uygulama : Açıkta ve örtü altında can suyu ve vejetasyon (bitki gelişimi) boyunca 1-2 Lt / dekar tavsiye edilir.